Vad är astaxanthin?

Astaxanthin ingår i gruppen karotenoider. Det är organiska fettlösliga närings- och färgämnen som förekommer i naturen.  Ämnet finns i alger och i vissa fiskar och skaldjur som äter alger, bland annat i lax, krabbor, krill och hummer och Astaxanthinet har en stark röd färg. Astaxanthin är en antioxidant som många forskare fått upp ögonen för då den verkar kunna ha positiva effekter på bland annat inflammation, hjärt- och kärlsjukdommar och diabetes.

Framtagning av Astaxanthin

Astaxanthin finns naturligt i alger och är en mycket potent antioxidant. AstaReal producerar Astaxanthinet genom odling av mikroalgen Haematococcus pluvialis, den naturligt mest rika källan. Naturligt Astaxanthin skapas i ordlingsprocessen genom att utsätta algerna för näringsbrist vilket leder till att algen producerar Astaxanthin för att skydda de fetter de lagrar på sig mot oxidation och för att skydda sitt DNA mot UV-strålning. När Algerna har optimal densitet så skörda, krossas och torkas biomassan och tillsätts sedan i en kapsel tillsammans med vitamin C och E. Vitamin C bidrar även till immunsystemets normala funktion och till att reducera trötthet och utmattning.

Astaxanthinets egenskaper

Det finns en mängd studier om Astaxanthinets egenskaper. Astaxanthin är ett xantofyll bestående av kol, väte och syre. Studier visar på att Astaxanthin fungerar som en antioxidant genom att den kan dela elektroner till  instabila fria radikaler. Genom delningen av elektroner kan då de instabila fria radikalerna omvandlas till stabila föreningar vilket därmed skyddar mot oxidativ stress och skador på kroppens celler.

Den forskning som hittills bedrivits om Astaxanthin är dock inte tillräckligt omfattande för att godkännas av EU som grund för ett så kallat hälsopåstående, ett påstående om ämnets egenskaper. AstaReal är i dag ledande inom forskning kring Astaxanthin. Vårt mål är att presentera studier som godkänns av EU som grund för hälsopåståenden.

Forskning om Astaxanthin

Astaxin® innehåller det algbaserade ämnet astaxanthin samt antioxidanterna vitamin C och E. Vitamin C och E skyddar kroppens celler mot oxidativ stress. Vitamin C bidrar även till immunsystemets normala funktion och till att reducera trötthet och utmattning. AstaReal är det första företaget i världen som kommersiellt producerar naturligt astaxanthin, baserat på över 30 års svensk forskning.

Följ oss på instagram