Vad är astaxanthin?

Astaxanthin ingår i gruppen karotenoider. Det är organiska fettlösliga närings- och färgämnen som förekommer i naturen.  Ämnet finns i alger och i vissa fiskar och skaldjur som äter alger – bland annat i lax, krabbor, krill och hummer. Astaxanthinet har en starkt röd färg. Astaxanthin är en antioxidant som många forskare fått upp ögonen för då det verkar kunna ha positiva effekter på att hämma inflammation, hjärt- och kärlsjukdommar och diabetes.

Framtagning av Astaxanthin

Astaxanthin finns naturligt i mikroalger och är en mycket potent antioxidant. AstaReal producerar astaxanthin genom odling av mikroalgen Haematococcus pluvialis, den naturligt mest rika källan. I odlingsprocessen bildar algerna astaxanthin när de utsätts för näringsbrist. När algen stressas lagrar den in fett och producerar astaxanthin för att skydda DNA och cellerna mot oxidation och UV-strålning. När algerna har optimal densitet skördas, krossas och torkas biomassan. Algmjölet blandas sedan i en kapsel tillsammans med vitamin C och E. Vitamin C bidrar till immunsystemets normala funktion och till att reducera trötthet och utmattning. Vitaminerna skyddar också mot oxidativ stress.

 

Astaxanthinets egenskaper

Det finns en mängd studier om astaxanthinets egenskaper. Astaxanthin är ett karotenoid bestående av kol, väte och syre. Studier visar att astaxanthin fungerar som en antioxidant genom att neutralisera fria radikaler. Fria radikaler är molekyler som är väldigt reaktiva och kan oxidera och skada proteiner, fetter, DNA och andra molekyler i cellerna. Är nivån av oxidativ stress hög kan det uppstå cell- och vävnadsskador och öka risken för vissa sjukdomar. Genom att neutralisera de fria radikalerna till stabila föreningar kan astaxanthin och vitamin E och C skydda mot oxidativ stress och skador på kroppens celler.

Den forskning som hittills bedrivits om astaxanthin är dock inte tillräckligt omfattande för att godkännas av EU som grund för ett så kallat hälsopåstående, ett påstående om ämnets hälsobringande egenskaper. AstaReal är i dag ledande inom forskning kring astaxanthin. Vårt mål är att presentera studier som godkänns av EU som grund för hälsopåståenden.

Forskning om Astaxanthin

Astaxin® innehåller det algbaserade ämnet astaxanthin samt antioxidanterna vitamin C och E. Vitamin C och E skyddar kroppens celler mot oxidativ stress. Vitamin C bidrar även till immunsystemets normala funktion och till att reducera trötthet och utmattning. AstaReal är det första företaget i världen som kommersiellt producerar naturligt astaxanthin, baserat på över 30 års svensk forskning.

Följ oss på instagram