Forskning

Astaxin® innehåller det algbaserade ämnet astaxanthin samt antioxidanterna vitamin C och E. Vitamin C och E skyddar kroppens celler mot oxidativ stress. Vitamin C bidrar även till immunsystemets normala funktion och till att reducera trötthet och utmattning. AstaReal är det första företaget i världen som kommersiellt producerar naturligt astaxanthin, baserat på mer än 30 års svensk forskning.

Astaxanthin

Det finns en mängd studier om astaxanthinets egenskaper. Den forskning som hittills bedrivits om astaxanthinets egenskaper är dock inte tillräckligt omfattande för att godkännas av EU som grund för ett så kallat hälsopåstående, ett påstående om ämnets egenskaper. AstaReal är i dag ledande inom forskning kring astaxanthin. Vårt mål är att presentera studier som godkänns av EU som grund för hälsopåståenden.

Vitamin C och E

Vitamin E är en antioxidant som skyddar kroppens celler mot så kallade fria radikaler. [1] Utöver att själv fungera som en antioxidant förstärker C-vitamin E-vitaminets kapacitet att fungera som en antioxidant. [2]  Vitamin C har även positiv effekt på immunsystemets funktion och minskar trötthet och utmattning. [3]

Antioxidanterna vitamin C och E kan inte produceras av kroppen utan måste tillföras via kosten. [4] Många livsviktiga näringsämnen som kroppen behöver återfinns i vår vardagliga kost. Det viktigt att äta varierat för att täcka det dagliga behovet av näringsämnen, då vissa näringsämnen återfinns endast i liten mängd, eller inte alls, i vår dagliga kost.

Det rekommenderade intaget av Astaxin® bör inte överskridas. Kosttillskott bör heller inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil.

Antioxidanter

Antioxidanter är en grupp näringsämnen med förmågan att fånga upp och oskadliggöra de fria radikaler som kroppen producerar när syre omsätts. Fria radikaler kan ha skadlig inverkan på kroppen och orsaka så kallad oxidativ stress. Mängden fria radikaler kan öka när kroppen utsätts för stress, till exempel genom hård träning eller sjukdom. [5]


[1] Wang och Quinn, 1999; Traber och Atkinson, 2007; Niki, 2014
[2] http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4149/epdf
[3] http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2013.3418/epdf
[4] http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4149/epdf
[5] https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/antioxidanter

 

Följ oss på instagram