Från den svenska skärgården

Odlingen av mikroalgerna Haematococcus pluviailis sker i en noga kontrollerad anläggning i Gustavsberg utanför Stockholm. I odlingsanläggningen jobbar flera personer med att odla, skörda och kvalitetsgranska algerna.

Forskning

Astaxin® innehåller det algbaserade ämnet astaxanthin samt antioxidanterna vitamin C och E. Vitamin C och E skyddar kroppens celler mot oxidativ stress. Vitamin C bidrar även till immunsystemets normala funktion och till att reducera trötthet och utmattning. AstaReal är det första företaget i världen som kommersiellt producerar naturligt astaxanthin, baserat på över 30 års svensk forskning.

Följ oss på instagram